Skulpturer

“Skulpturer er lig med evighed. Mennesket har til alle tider og overalt på jorden, lavet skulpturer."

Sculptures

“Sculptures equals eternity. The human race has always and everywhere on earth, made sculptures."